• en
  • ru
  • bg
Argisht Palace

ОБЩИ УСЛОВИЯ - Аргищ Палас Хотел Чайка Златни Пясъци България - Почивки на море

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за интернет резервации, уреждащи отношенията между АРГИЩ ООД , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201692137, със седалище и адрес на управление: р-н Приморски, ХОТЕЛ БОНА ВИТА,гр. Варна,БЪЛГАРИЯ, наричано за краткост „ХОТЕЛА” и физически и юридически лица, наричани за краткост „ПОТРЕБИТЕЛИ“, възникващи с приемането на услуги резервации, на рецепция, през телефон на рецепция или през сайта на „Хотела” – www.argishtpalace.com

Настоящите „Общите условия” уреждат платежните отношения, правата и отговорностите на „Хотела” и Потребителите, по повод предоставяни услуги на гостите, извършили резервации през официалния уеб сайт – www.argishtpalace.com , директно на рецепция, през телефон на рецепция или имейл.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ

Видовете лични данни, които администраторът събира и обработва са различни, съобразно целите за които се събират и основанията за обработването им:
Видовете събирани данни според целите им са следните:
1. За реализиране на заявяване и потвърждаване на резервация, ХОТЕЛЪТ събира и обработва следните видове данни:
а/ При резервация, чрез уеб сайт:
– Име и фамилия на лицето за контакт;
– e-mail адрес и телефон на лицето за контакт;
б/ При резервация по телефон:
– телефон за обратна връзка и e-mail адрес за потвърждение на резервацията
– Име и фамилия на лицето за контакт;
Тези данни се съхраняват до реализиране на резервацията. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.
2. За целите на настаняването на гости в ХОТЕЛА, администраторът обработва и съхранява следните данни:
– ЕГН / ЛНЧ;
– Име на лицето (за български граждани – на кирилица, за чужденци – на латиница, съгласно националния документ);
– Дата на раждане;
– Пол;
– Гражданство;
– Номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност;
– Държава, издала националния документ.
Данните, които се събират за целите на регистрацията в хотела, се събират на основание Чл. 116, ал.2 от Закона за туризма и са нужни за воденето на регистър за настанените туристи. Данните се съхраняват за период от 5 /пет/ календарни години.
3. За целите на реализирането на корпоративни или лични събития в ХОТЕЛА се обработват и съхраняват следните данни:
– Две имена на лицето организатор на събитието. При корпоративни събития лице за контакт, посочено от юридическото лице, организатор на събитието;
– e-mail адрес и телефон на лицето за контакт
Тези данни се съхраняват до 3 /три/ календарни години след реализиране на събитието.
Повече за събираните данни на сайта научете от политиката за поверителност.

ПЛАЩАНЕ С БАНКОВА КАРТА ПРЕЗ ВИРТУАЛЕН ПОС

Работим с Банка ДСК, която за момента е единствената банка в България, която притежава PCI DSS  сертификат и преминава ежегодно одит, за да се потвърди, че всичките й процеси покриват изискванията на PCI DSS.

PCI DSS (Payment Card Industry Security Standards Council) сертификат – световен стандарт за сигурност и безопасност на картовите транзакции и разплащания в интернет, който включва изисквания в шест основни области: изграждане и поддържане на сигурна мрежа, защита срещу кражба на данни, разработване и поддържане на програма за управление на уязвими места, прилагане на мерки за контрол на достъп, наблюдение и тестване на мрежата, и поддържане и прилагане на политика за информационна сигурност;

1.На нашия сайт www.argishtpalace.com ,респективно АРГИЩ ООД може да платите с банкова дебитна, кредитна или бизнес карта с логото на Visa и MasterCard чрез виртуалния ПОС на обслужваща ни банка, която е ДСК АД част от OTP goup.

2.Плащането с банкова карта се осъществява чрез генериране на уникален линк за Вашата резервация от наша страна към Вас. След като получите линка на Вашият e-mail е необходимо да кликнете на него, за да Ви се отвори платежната страница на банката.

3.Сигурността на плащанията са защитени посредством програмите за сигурност на международните картови организации (МКО) MasterCard Identity check и VISA Secure.

4.При плащане с карта през виртуалния ПОС на банка ДСК ще е необходимо да въведете номер на карта, валидност, CVV/CVC. Ако Вашата карта участва в програмата за сигурност на МКО  MasterCard Identity check и VISA Secure,  то ще е необходимо да въведете 3-D парола.

5.Ние от www.argishtpalace.com , респективноАРГИЩ ООД не събираме, не обработваме и не съхраняваме данни на карти. Всички данни на карти се попълват лично от Вас в защитена платежна страница на обслужващата ни банка.

6.Независимо от валутата на Вашата банкова сметка, транзакцията ще бъде извършена в български лева според актуалния обменен курс на обслужващата Ви банка. Всички цени са крайни, с включено ДДС.

7.В случаите, в които се налага да се възстанови сума, без значение цялостно или частично и плащането е направено с карта, то ние възстановяваме сумата чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 30 дни.

8.От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е  10000,00 лева.

ВИДОВЕ КАРТИ

Можете да платите с банкова дебитна, кредитна или бизнес карта с логото на Visa и MasterCard чрез виртуалния ПОС на обслужваща ни банка, която е ДСК АД част от OTP goup.

 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

С посещаването на сайта www.argishtpalace.com, потребителите се съгласяват бисквитки от него да бъдат поставяни на устройствата им. Ако потребителя не желае да бъдат поставяни бисквитки на неговото устройство, той може да направи това от настройките на софтуера, с който отваря настоящия сайт www.argishtpalace.com, като в такъв случай не може да се гарантира пълното и акуратно функциониране на сайта. Потребителят се счита за уведомен по отношение на неиндивидуализираното проследяване на неговото поведение на сайта и в интернет при посещение, резервация, записване, преминаване от друг сайт и др. от страна на www.argishtpalace.com.

ВРЪЗКА С ЕКИПА

Ако имате въпроси по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение през Контактна форма на сайта , свържете се с нас на телефон – +359(89)6707004 или имейл – vita2002@abv.bg

*Онлайн резервационната система се управлява от dpb търговска марка собственост на КИТТ ООД (удостоверение за регистрация № 5482)